Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu
Prakráľovná na ZemiŽena odetá slnkom

ŽENA ODETÁ SLNKOM POD JEJ NOHAMI MESIAC...
LABUTIA PANNA

Labutia panna poverená vychovať duchovné potomstvo

Prakráľovná na Zemi

Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac, v náručí s narodeným Synom - Kráľom Tisícročnej ríše

Labutia Panna poverená vychovať svoje potomstvo (duchovné) v súlade so Slovom Božím

Pani Natália de Lemeny-Makedonová, ktorá napísala knihy „Večné zákony 1,2,3“, vstúpila do života mnohých ľudí na Slovensku a tiež vo svete; prišla z vysokých výšin pomôcť ľudstvu v boji za zničenie temna na Zemi.

 

Ako sa sama vyjadrila, inkarnovala sa na Zem s tým poslaním, že okrem napísania skrátenej verzie Posolstva Grálu (Nového evanjelia), prišla otvoriť a naplniť tri proroctvá:

 

„Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel……“

Izaiášovo proroctvo

„Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť……“

Zjavenie Jána - Apokalypsa

„Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše……“

3.Fatimské posolstvo

 

Pani Natália vždy keď videla, že niekto začal k nej prejavovať až prílišnú úctu, nekompromisne povedala:

všetka úcta patrí Bohu!