Prakráľovná na ZemiŽena odetá slnkom

ŽENA ODETÁ SLNKOM POD JEJ NOHAMI MESIAC...
LABUTIA PANNA

Labutia panna poverená vychovať duchovné potomstvo

Prakráľovná na Zemi

Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac, v náručí s narodeným Synom - Kráľom Tisícročnej ríše

Labutia Panna poverená vychovať svoje potomstvo (duchovné) v súlade so Slovom Božím

Pani Natália de Lemeny-Makedonová, ktorá napísala knihy „Večné zákony 1,2,3“, vstúpila do života mnohých ľudí na Slovensku a tiež vo svete; prišla z vysokých výšin pomôcť ľudstvu v boji za zničenie temna na Zemi.

 

Ako sa sama vyjadrila, inkarnovala sa na Zem s tým poslaním, že okrem napísania skrátenej verzie Posolstva Grálu (Nového evanjelia), prišla otvoriť a naplniť tri proroctvá:

 

„Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel……“

Izaiášovo proroctvo

„Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť……“

Zjavenie Jána - Apokalypsa

„Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše……“

3.Fatimské posolstvo

 

Pani Natália vždy keď videla, že niekto začal k nej prejavovať až prílišnú úctu, nekompromisne povedala:

všetka úcta patrí Bohu!