Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Čoho sa temno najviac bojí?

 

VZ-2, 63:

Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v Tisícročnej ríši.

Pred jej založením má dôjsť k „spútaniu“ Lucifera, k odstráneniu temna na tisíc rokov. Ešte prv však zahynie v očiste mnoho padlých anjelov, ktorí už nie sú schopní nápravy.

Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby ...