Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Pani Natália nezabudla na falošných „pastierov“
Nového pokolenia.

 

R-114 (Rozhovor v Nitre, 14.11.1998):

Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

... Ale keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.

Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.

...Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.

Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že to je vlastne Ježiš.

 

(Pozn.: Nahraďme slovo „cirkev“ za slová „dnešní pokračovatelia a učitelia“ a dostaneme tiež veľmi zaujímavú fiktívnu odpoveď pani Natálie):

„Viete túto falošnú úlohu dnešných samozvaných „pokračovateľov“ a „učiteľov“ Nového pokolenia nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

... Ale keď dnešní samozvaní „pokračovatelia“ a „učitelia“ Pravdu prekrucujú a zahaľujú, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.

Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá od dnešných falošných „pokračovateľov“ a „učiteľov“, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.

... Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.

Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda Kráľa Tisícročnej ríše; tak oni ho nečakajú, lebo dnešní samozvaní „pokračovatelia“ a „učitelia“ im to vykladajú opäť inak, než som to vysvetľovala ja.“