Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Pojem „vyvolený národ“

 

VZ-1, 299:

Pôvodný židovský národ preputoval počas mnohých životov národy celej Zeme podobne, ako duch každého človeka preputuje všetky úrovne hmotnosti. V každom národe získal niečo iné, čo bolo potrebné pre jeho vývoj.

V súčasnosti je jeho najväčšia časť vtelená v slovenskom národe, lebo v ňom dostane, ako prvý národ vo svete, vyššie duchovné vedenie a poznanie. Rasy, náboženstvá a národnosti nie sú pre duchovný vývoj človeka podstatné, ovplyvňujú ho iba čiastočne.

 

VZ-2, 171,172:

„Má pojem „vyvolený národ ešte aj iný význam okrem toho, že sú v ňom vtelení tí najčistejší ľudskí duchovia?“

„Áno, má viacero významov, ale bola som k nim privedená až teraz, pri práci na druhej knihe. Vraj som sa narodila na Slovensku len preto, že vyšší duchovia riadili vtelenie vyvolených, to jest duchovne dozretých ľudí, na jedno miesto. Boh vedel, že keď mi zlyhajú pomocníci, pozitívne energie ostatných čistých ľudí mi dajú silu na uskutočnenie mojich úloh, alebo aspoň získam náhradné pomoci. Preto sa práve tu malo zrodiť Nové evanjelium.

Ježiš o tomto novom evanjeliu hovorí: (Matúš, 24. kapitola, 14. verš) Toto (nové) evanjelium sa bude hlásať po celom svete a potom príde koniec. Keďže času do Veľkej očisty už veľa neostáva, nemôže sa rozšíriť vo svete v takom rozsahu ako u nás na Slovensku. Preto vyvolený národ bude akousi vzorkou, podľa ktorej sa budú triediť vo svete aj ostatní ľudia.

Každý strážny duch má za úlohu viesť v slovenskom národe svojho chránenca k Posolstvu Grálu alebo Novému evanjeliu. Po ich prečítaní a pochopení zhodnotia vyššie duchovné hierarchie u každého človeka praktický aj duchovný výsledok prameniaci z tohto poznania, prihliadajúc ešte aj na jeho individuálnu karmu.

Podľa tohto kľúča sa budú potom súdiť v celom svete podobní ľudia, ktorí nemohli prísť do styku s uvedenými knihami. Preto je také dôležité, aby sa v slovenskom národe dostalo toto nové poznanie ku všetkým jeho príslušníkom, ktorí tak poskytnú duchovné vzorky pre všetky typy ľudí. V tom, pochopiteľne, spočíva veľká zodpovednosť celého vyvoleného národa. Takto nesú ľudia v tejto krajine na svojich pleciach nádej na záchranu celého sveta.

Okrem toho, že Slovensko sa stalo kolískou Nového evanjelia, úlohu vyvoleného národa potvrdí vo svete aj tým, že sa v ňom narodí nový Mesiáš, Kráľ Tisícročnej ríše. Po očiste budú zväčša súčasní Slováci tvoriť v Jeruzaleme vyvolený ľud, ktorý bude ochraňovať malého Imanuela.“

 

VZ-2,322:

„Spýtala som sa, prečo bolo nutné zdôrazniť, že si Imanuel prevezme svoj ľud odo mňa, keď zo Zjavenia Jána je jasné, že jeho matka bude mať duchovné potomstvo. Dostala som takéto vysvetlenie:

Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha (Večné zákony-1,2,3). To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom Grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať individuálne. Počas súdu a aj prípravnej doby na Tisícročnú ríšu budem naďalej dostávať od Imanuela duchovné poznatky, aby som mohla vzdelávať a pripravovať vyvolený ľud. Potrebné informácie prídu cez kanál, ktorý sa vytvoril písaním knihy. Nepreruší sa ani po narodení Imanuela na Zemi, keďže sa vtelí, ako už vieme, iba časť jeho osobnosti.

Podľa večných zákonov je to žena, ktorá tvorí prechod k novému svetu, teda aj k novému pokoleniu. To neznamená, že mi pritom nebudú nápomocní aj muži. Z vyvoleného národa vyrastú neskôr spoluspravovatelia Tisícročnej ríše, ktorých si Imanuel v dospelosti vyberie sám."

 

VZ-2,20:

„Ako viete, že vám pri písaní pomáhal on?"

„Vnukol mi písať aj také veci, ktoré som predtým nepoznala. Trebárs to, že sa onedlho znova vtelí na Zem a že bude celosvetovým kráľom Tisícročnej ríše - teda nového pokolenia, ktoré sa formuje jeho a mojou knihou."

 

VZ-2,259:

„Malý Imanuel, v ktorého príchod neveria, sa aj tak narodí a to vtedy, keď sa pod duchovným vedením božského Imanuaela, ktorý na Zemi pôsobí cez jeho budúcu matku, vytvorí nové pokolenie. Nebude sa však hlásiť pod menom ich verejnej organizácie, lebo jeho úprimní vyznávači ho neuctievajú navonok, ale najmä vo svojom vnútri. Nepotrebujú to dokazovať nosením krížov, masovými pobožnosťami ani spoločenskými akciami. Príde čas, keď sa tento ich vnútorný obdiv prejaví aj navonok, a to v čase triedenia ľudí, tesne pred očistou.

Prepadnutá zem symbolizuje očistu, ktorá odhalí veľký vyvolený národ. Symbolizoval ho borovicový les pod zemou. Budú to tí, ktorí pochopili význam a zmysel Imanuelovho príchodu. Budú na neho čakať, kým si ich neprevezme od svojej matky, vďaka jej knihám a neodvedie do bezpečia, keď sa časť Zeme prepadne do temných sfér."

 

R-47 (Košice, október 1998):

Úlohou vyvoleného národa nie je len pasívne očakávanie Imanuela ale aj priloženie ruky k dielu. To znamená, že tí, ktorí sa prví prebudili a pochopili, prečo príde Imanuel na Zem, tak majú sa snažiť šíriť toto poznanie cez túto knihu."