Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Kto má viesť a vychovávať Nové pokolenie

a prostredníctvom akých kníh?

 

VZ2, 162:

Imanuel musel zdôrazniť, že nové pokolenie vzíde iba odo mňa, lebo som dokázala prekonať vplyv temna a zvestovať jeho príchod. Keby tak urobili včas aj ostatní vyšší duchovia povolaní na úlohu zvestovateľov a učiteľov, dostali by tiež na zdolanie temna pomoc zhora, a tak by sa spojilo viac prúdov. Teraz je už neskoro.

Výchova nového pokolenia má ostať len na mne, aby sa do tejto úlohy nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia."

 

VZ-2,322:

„Spýtala som sa, prečo bolo nutné zdôrazniť, že si Imanuel prevezme svoj ľud odo mňa, keď zo Zjavenia Jána je jasné, že jeho matka bude mať duchovné potomstvo. Dostala som takéto vysvetlenie:

Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha (Večné zákony-1,2,3). To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom Grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať individuálne. Počas súdu a aj prípravnej doby na Tisícročnú ríšu budem naďalej dostávať od Imanuela duchovné poznatky, aby som mohla vzdelávať a pripravovať vyvolený ľud. Potrebné informácie prídu cez kanál, ktorý sa vytvoril písaním knihy. Nepreruší sa ani po narodení Imanuela na Zemi, keďže sa vtelí, ako už vieme, iba časť jeho osobnosti.

Podľa večných zákonov je to žena, ktorá tvorí prechod k novému svetu, teda aj k novému pokoleniu. To neznamená, že mi pritom nebudú nápomocní aj muži. Z vyvoleného národa vyrastú neskôr spoluspravovatelia Tisícročnej ríše, ktorých si Imanuel v dospelosti vyberie sám."

 

VZ-2,20:

„Ako viete, že vám pri písaní pomáhal on?"

Vnukol mi písať aj také veci, ktoré som predtým nepoznala. Trebárs to, že sa onedlho znova vtelí na Zem a že bude celosvetovým kráľom Tisícročnej ríše - teda nového pokolenia, ktoré sa formuje jeho a mojou knihou."

 

VZ2,288:

„Ak chcete v kruhu svojich známych propagovať moju knihu alebo Posolstvo Grálu, je to pred Bohom záslužný čin.

Ak však chcete verejne vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí Grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôrazňoval, že si svoj ľud neprevezme od nikoho len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená.

Moje knihy budú stále vychádzať v ďalších vydaniach, aby nové pokolenie malo do poslednej chvíle možnosť duchovne sa pripraviť na premenu. Tí, čo moje knihy najlepšie pochopia, budú v núdzových podmienkach vedení Bohom, aby učili ľudí."

 

VZ-2,259:

„Malý Imanuel, v ktorého príchod neveria, sa aj tak narodí a to vtedy, keď sa pod duchovným vedením božského Imanuaela, ktorý na Zemi pôsobí cez jeho budúcu matku, vytvorí nové pokolenie. Nebude sa však hlásiť pod menom ich verejnej organizácie, lebo jeho úprimní vyznávači ho neuctievajú navonok, ale najmä vo svojom vnútri. Nepotrebujú to dokazovať nosením krížov, masovými pobožnosťami ani spoločenskými akciami. Príde čas, keď sa tento ich vnútorný obdiv prejaví aj navonok, a to v čase triedenia ľudí, tesne pred očistou.

Prepadnutá zem symbolizuje očistu, ktorá odhalí veľký vyvolený národ. Symbolizoval ho borovicový les pod zemou. Budú to tí, ktorí pochopili význam a zmysel Imanuelovho príchodu. Budú na neho čakať, kým si ich neprevezme od svojej matky, vďaka jej knihám a neodvedie do bezpečia, keď sa časť Zeme prepadne do temných sfér."

 

R-47 (Košice, október 1998): Prehrať

Úlohou vyvoleného národa nie je len pasívne očakávanie Imanuela ale aj priloženie ruky k dielu. To znamená, že tí, ktorí sa prví prebudili a pochopili, prečo príde Imanuel na Zem, tak majú sa snažiť šíriť toto poznanie cez túto knihu."

 

VZ2,68:

Duchovný vývoj a viera v Boha je intímna záležitosť, ktorá nepotrebuje učiteľa ani prostredníka, zvlášť nie v dnešnej dobe, keď sa už nedajú rozlíšiť praví učitelia od nepravých.

 

VZ-2, 282:

Najväčšou ochranou pred zvedením je dobrá znalosť Posolstva Grálu a mojich kníh, lebo len z nevedomosti môže človek prijať nesprávne výklady.