Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Pôsobenie temna a jeho cieľ

 

(viď.: celá 13. a 14.kapitola knihy Večné zákony-1 !!!)

 

**********************************

 

VZ-2, 72,73:

„Nebolo by pre nás lepšie, keby sme o temných silách vôbec nevedeli?“

„Väčšina ľudí o nich za tisícročia naozaj nič nechcela vedieť, a tak nepriamo podporila ich šírenie do takej miery, že ľudstvu teraz hrozí ich prostredníctvom záhuba.“

 

VZ-2, 73:

„Zistila som, že keď rozprávam a rozmýšľam o temných vplyvoch, tak sa pod ne aj viac dostávam. Nenamýšľam si to?“

„Nie. Je to podľa zákona rovnorodosti naozaj tak. Tí, čo spoznávajú a odhaľujú temno, sú ním najviac napádaní, aby ich od tohto úmyslu odradilo a zastrašilo. To je prvá fáza, ktorú nemožno preskočiť. Keď sa nebudete temnom zaoberať, skúmať ho a spoznávať, ostanete v pôvodných koľajach - v nevedomosti a v jeho područí. Temno, resp. temní duchovia, musia vedieť, že ste ich odhalili a spoznali. Keď to vo vás vyvolá strach skúste ho zahnať trebárs poznámkou: „Tak už zasa úradujú, musím si dať lepší pozor.“

Strach, v počiatočnom štádiu môžete pociťovať ako dobrý znak toho, že temno beriete vážne. Potom s ním musíte bojovať, respektíve spoznávať jeho neustále negatívne pôsobenie. Temno sa vás nikdy nevzdá, iba sa bude prejavovať stále inteligentnejšie, teda inak.

Keď pochopíte, že temné vplyvy nie sú vaším ja, ale vonkajším nepriateľom, už nebudete cítiť potrebu o nich diskutovať. Stanete sa iba pokojnými pozorovateľmi a stále častejšími víťazmi nad nimi. Potom, ak tým pomôžete iným, dokážete hovoriť o nich aj bez strachu, a tak ich nebudete priťahovať, ani vás nebudú ohrozovať.“

VZ-2, 90:

„Prečo sa padlí anjeli snažia ľudí zničiť?“

Ich pôvodnou úlohou bolo pomáhať ľuďom vo vývoji. Tým, že zlyhal ich vodca, ktorý sa chcel stať druhým Bohom v hmotnosti, stali sa aj oni domýšľavými. Vteľovali sa medzi ľudí, hoci to nemali a navádzali ich na rôzne neresti. Keď ľudia nechceli plniť ich vôľu, pribudlo k vlastnostiam padlých anjelov aj násilníctvo a zvrhlosť. Tým sa odklonili od vôle Stvoriteľa, od jeho zákonov, ktoré ich začali samočinne trestať. Vlastným zlyhaním si vytvorili takú zlú karmu, až si znemožnili návrat do svojho duchovného domova. Stali sa nepriateľmi Boha ale aj ľudí, lebo ich to postihlo aj ich vinou.“

 

VZ-2, 62:

„Podľa čoho spoznám, ktorý duchovný učiteľ slúži Bohu a ktorý temnu, keď tvrdíte, že mnohí z temných sa správajú a hovoria rovnako pravdivo a čisto ako svetlí?“

„Pred vrcholom súdu sa to už naozaj rozozná ťažko, lebo temní napodobňujú svetlých vo všetkom. Hovoria niekedy až deväťdesiat percent pravdy, dokonca vedia aj ohovárať svojho „Boha“ - Antikrista, len aby zakryli svoj pôvod a zachovali si dôveryhodnosť. Aby malo ich poslanie zmysel, povedia asi desať percent nepravdy, ktorú ich žiaci „zhltnú“ s ostatným, čo ponúkajú, lebo im bezvýhradne veria.

Podobne sa správajú aj zvedení svetlí vodcovia, avšak oni nekonajú s rovnakým úmyslom, teda škodiť. Myslia si, že šíria len pravdu, a nevedia, že sú kanálom, cez ktorý pôsobí aj temno, lebo ho dostatočne nepoznajú.“

 

VZ-2, 63:

„Keďnevieme rozoznať pravého vodcu od nepravého, môžete nám povedať, čo tvorí tých desať percent nepravdy, ktorú nemáme prijať?“

„Jednou z hlavných dogiem je popieranie reinkarnácie, ktorá jediná dokazuje Božiu spravodlivosť a postupnosť duchovného vývoja na viacerých životoch. Iba prijatím a pochopením reinkarnácie sa dá dokázať, že človek má večného ducha.

Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v Tisícročnej ríši. Pred jej založením má dôjsť k „spútaniu“ Lucifera, k odstráneniu temna na tisíc rokov. Ešte prv však zahynie v očiste mnoho padlých anjelov, ktorí už nie sú schopní nápravy. Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby a vyvolávať davový klam, že nie je druhým Stvoriteľovým synom, ani Svätým duchom, ani Duchom Pravdy, a teda ani ďalšou osobou z Božej trojice.

Snažia sa stále udržiavať polovičnú pravdu, že Svätý Duch symbolizuje iba dej - každoročné vyliatie Svätého Ducha na Zem alebo že je to vlastne Ježišov duch, ktorý je na Zemi stále prítomný. Nechcú verejne uznať, že Svätý Duch je osobou. Tak chcú zmariť dôveru veriacich v Imanuelov príchod, a tým aj v jeho poslanie podobne, ako sa o to pokúšali už za čias Ježiša a Ducha Pravdy. Preto sa vtelili temní najmä do cirkví a iných duchovných smerov, aby okrem svetskej moci mali nad ľuďmi aj duchovnú moc a bránili odhaľovaniu temna na Zemi.“

 

VZ-2, 63,64:

„Ako sa prejavujú nadprirodzené schopnosti padlých anjelov a ako ich využívajú?“

„Sú jasnovidní a vycítia, ak ich niekto odhalí alebo podozrieva. Hneď ho zaplavia pochybnosťami o získanej skúsenosti. Oni nemajú česť, aby sa pri odhalení hanbili. Naopak, ešte viac sa budú namáhať, aby ste im zase verili a boli pod ich vplyvom.

Kto je na nich citovo napojený alebo sa s nimi rád stretáva, toho vidia a počujú kdekoľvek a kedykoľvek. Majú ho stále pod kontrolou. Len čo sa stretne s človekom, ktorý by mu mohol duchovne pomôcť, teda vymaniť sa z ich temného vplyvu, okamžite o tom človeku vyvolajú pochybnosti, aby mu neveril. A keď to nepomôže, tak aj hádku a nedorozumenie.

Podobne to robia aj s literatúrou. Aby zakryli svoje úmysly, dokážu dokonca upozorniť aj na pravú literatúru, Bibliu a Posolstvo Grálu. No potom pôsobia skryto, magicky na toho človeka, rodinu či jeho okolie tak, aby im bránili v čítaní. Keď sa ich obeť ubráni týmto nástrahám, zaplavujú ju všemožnými akoby vlastnými pochybnosťami, len aby Božie slovo nepochopil a neveril mu.

V súčasnosti je každý, vrátane materialistov, pod znásobeným vplyvom temných duchov a ľudí, či o tom vie, alebo nevie. To na tejto až desivej skutočnosti nič nemení. Práve preto musí prísť k súdu a k príchodu Imanuela. Keby situácia nebola vážna, neprišiel by Boh na Zem. Pre neho je to obeť, a nie výlet.

Tým, že si doteraz ľudia vplyv temna neuvedomili, stále mu podliehajú. Odkedy sa však objavila Hviezda Syna človeka v blízkosti Zeme, pôsobí na každého svojimi silnými duchovnými lúčmi. Svetlí ľudia sa pod jej vplyvom cítia priťahovaní k Pravde, a tým sa vystavujú citeľnému odporu temna od ľudí aj duchov. I keď sa im možno nepodarí odhaliť temných pôvodcov, aj tak môžu úprimným chcením nad nimi denne víťaziť a duchovne rásť za silného pôsobenia a pomoci Imanuelovej hviezdy.“