Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Kedy napísala pani Natália o narodení Imanuela?

VZ-2, 277,278:

„Čo vlastne symbolizuje opis Imanuelovej matky z 12. kapitoly Zjavenia Jána - Apokalypsy: „Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť... A drak sa postavil pred ženu, aby zhltol jej dieťa...“ Stane sa to naozaj počas vášho tehotenstva alebo pôrodu?“

„Táto udalosť sa už stala na duchovnej úrovni. A to vtedy, keď som mala písať o narodení Imanuela. Lucifer ma pokúšal preto, aby som nemohla „porodiťImanuela, teda napísať o jeho narodení.

Moje psychické utrpenie bolo v Zjavení vyjadrené pôrodnými bolesťami. To, že sa drak postavil pred ženu, znamenalo, že Lucifer prišiel duchovneku mne, keď mi chytil ruku, aby som nepísala. Jeho obeťou by nemohla byť žena, ľudský duch, lebo z hľadiska nižšieho duchovného pôvodu by s ním nemohla zápasiť, aby ho prilákala zo skrýše na Zem.

Vyslanie bezbytostného Imanuelovho lúča spôsobilo, že celé moje telo žiarilo ako Slnko. Zároveň tento opis vyjadruje moje duchovné spojenie s Imanuelom, keď som sa stala jeho ženou. Mesiac pod nohami ženy symbolizoval čas, kedy sa to odohralo. Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny.

Po tomto duchovnom pôrode sa niečo podobné odohrá aj na hmotnej úrovni, avšak omnoho bolestnejšie.“