Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Čo by mali ľudia vedieť do vrcholu Očisty.

 

VZ-2,241:

„Nemohli by ste pre tých, ktorí si už do Veľkej očisty nestihnú prečítať Posolstvo Grálu ani vaše knihy, zhrnúť aspoň to najdôležitejšie, o čom by sme ich my, skúsenejší mali informovať?“

„Mali by poznať:

večné zákony a ich pôsobenie na Zemi,

stavbu stvorenia a zloženie jednotlivých svetov,

Božiu trojicu ako tri osoby,

pravý význam pojmov - Syn človeka, Alfa a Omega, Duch Pravdy,

rozdiel medzi pravými a falošnými zjaveniami, médiami a učiteľmi,

skutočný vplyv Lucifera a jeho cieľ. Niektoré duchovné smery ho totiž nazývajú stále jeho pôvodným duchovným menom „Svetlonos“. Toto meno mu však už nepatrí, lebo odkedy padol, nenosí ľuďom svetlo, ale temno.“