Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Jedna z úloh pani Natálie

 

VZ-2, 166,167:

Po celý čas ma Imanuel chránil pred temnými nástrahami. Viackrát visel môj život na vlásku, no priam zázračne som vyviazla. Spočiatku, kým som ani netušila o mojom poslaní, som nechápala, prečo Bohu tak na mne záleží. Až neskôr som vedome prijímala jeho vedenie a pomoc.

... Mám iba nové pokolenie upozorniť na to, že nech by sa so mnou alebo s malým Imanuelom stalo čokoľvek, budeme vzkriesení a po očiste sa vrátime na Zem."

 

VZ-2,202:

„Písať o temne som dokázala lepšie, keď som ho sama na sebe spoznala a zažila. Zároveň som sa tým utužovala, aby som zosilnela, keď budem musieť duchovne zápasiť s Luciferom. Je to jedna z mojich úloh, bojovať s ním, resp. byť jeho obeťou, aby vyšiel zo skrýše."

 

VZ-2,277:

Jeho obeťou by nemohla byť žena, ľudský duch, lebo z hľadiska nižšieho duchovného pôvodu by s ním nemohla zápasiť, aby ho prilákala zo skrýše na Zem.“

 

VZ-2, 278:

„Po tomto duchovnom pôrode sa niečo podobné odohrá aj na hmotnej úrovni, avšak omnoho bolestnejšie. Ľudia majú poznať môj duchovný pôvod, aby vedeli, že utrpenie, ktoré mám ešte na Zemi znášať, nie je mojou zlou karmou, ale poslaním - obeťou pre zničenie temna na Zemi."

 

VZ1,283,284:

„Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. Ľudia nemajú poznať vopred cieľ a dôsledky tejto obete - dozvedia sa o nej až neskôr v Tisícročnej ríši."