Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

...a Zem bude zachránená a očistená

 

VZ-1, 265:

Očista, ako prvá fáza súdu prebieha na viacerých miestach: jednak v celom hmotnom vesmíre, potom na jednotlivých planétach a zároveň aj u ľudí.

Poklesom sa Zem obaľovala stále hutnejšími hmotnými obalmi, ktorých sa bude počas súdu postupne zbavovať. Po ich strate a premene sa bude dvíhať vyššie. Premena hmoty na jemnejšiu súvisí aj s duchovnou premenou človeka.

Nezabúdajme, že človek je so svojou planétou spätý asi tak ako kvet alebo plod so svojím stromom. Podobne ako dokonalý duch človeka sa po smrti stane večným, keď odchádza do duchovnej ríše, tak aj Zem sa po súde stane večnou duchovnou planétou, keď sa zbaví hmotných obalov. Po očiste sa vyzdvihne o niečo vyššie, avšak ešte nie do duchovna, iba sa vymaní z vplyvu temných planét.

Prírodné katastrofy budú Zem obnovovať, prekyprovať a zbavovať ju „škodcov" čiže nepravých obyvateľov.