Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Prečo potrebovala cirkev po odchode pani Natálie zo Zeme
(keď už ona sama nemohla osobne reagovať)
presviedčať svojich veriacich o falošnosti kníh
Večné zákony-1,2,3 okrem iného aj takýmto klamstvom?


„N.L.Makedonová útočila svojimi názormi najmä na Katolícku cirkev a jej učenie. Okrem iného hlásala také bludy, ako napr.: Ježiš nie je Boží Syn, ...“

Časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu Rozmer 1/99 uviedol v roku 1999 na strana č.5

 

Odpoveď pani Natálie:

 

VZ-1, 167,168:

Keď už hrozilo, že temno zadusí Zem, vyslal konečne Stvoriteľ svojho Syna Ježiša, sľúbeného Spasiteľa. On jediný svojou najvyššou duchovnou silou mohol ešte premôcť silný vplyv pokušiteľa a ozdraviť Zem.

... Boží Syn sa teda vtelil na Zem s poslaním - zachrániť pred temnom tých, ktorí mu nechceli podľahnúť a slúžiť. Stal sa človekom, aby jeho poslanie bolo ľuďom čo najzrozumiteľnejšie.

 

VZ-1, 173,174:

Ježišove kázania boli v tej dobe také nové a mimoriadne, že ľudí zasahovali priamo do srdca. Jeho reč prebúdzala a rozvíjala ich ducha, preto ho zbožňovali a verili, že je Boží Syn. Za svojho krátkeho verejného pôsobenia „zobudil" a zdokonalil duchovne tisíce ľudí. Veď to bolo zmyslom jeho príchodu na Zem.

 

VZ-1,175,176:

Podľa čoho môže súčasný človek - materialista spoznať, že Ježiš bol naozaj Božím synom? O jeho živote sa popísalo veľa kníh, ktoré o ňom, podobne ako o Bohu, vytvárajú protichodné predstavy. Buď ho predstavujú ako nadprirodzenú osobnosť, alebo naopak, urobili z neho obyčajného človeka, ktorý si vypestoval jogou a tajnými náukami nadľudské schopnosti. Účelom bolo samozrejme poprieť, že by mohol mať tieto schopnosti priamo sám zo seba, zo svojej božskej podstaty. Takto mohli o ňom písať iba tí, ktorí nepoznali náboženskú históriu a starovekých prorokov, ktorí zvestovali príchod Božieho Syna stáročia vopred. Jeho pôsobenie na Zemi nebolo teda náhodné, ale bol to dlhodobo plánovaný čin Stvoriteľa.