Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Sú dnes vôbec vhodné a potrebné rôzne meditácie, techniky s obrazotvornosťou, cvičenia s rôznymi energiami, duševné školenia, apod?

 

VZ-2, 108:

„Čo mám robiť, aby som sa čo najskôr očistil od negatívnej karmy? Mal by som poznať svoje minulé životy, aby som čo najskôr pochopil svoje viny?“

„Svoje minulé životy nepotrebujete poznať. Ak sa to aj niekomu podarilo, zväčša mu to nepomohlo zbaviť sa rýchlejšie svojej karmy ani vyliečiť sa z choroby. Karma má také hlboké korene a v toľkých životoch, že nájsť ich by zabralo toľko času a energie, že by už neostávala kapacita na iné duchovné poznanie.

Temnu však ide o to, aby ste sa zamestnali nepodstatnými činnosťami. Dnes, vo vrchole vlády temna, má viesť človek radšej jednoduchý a prirodzený život, bez akýchkoľvek duševných cvičení, hypnózy, meditácií a obradov, pretože by sa nimi napojil na temné vplyvy a maril čas potrebný na duchovnú premenu.“

 

VZ-2,129:

„Po absolvovaní Silvovej metódy sa mi začal zjavovať Ježiš aj Panna Mária. Viete mi vysvetliť, prečo práve mňa ochraňujú také vysoké bytosti?"

„Budete prekvapený, ale tieto vidinyväčšina absolventov týchto kurzov. Len preto dokážete uveriť, že sú to pravé duchovné postavy, lebo nepoznáte skladbu duchovných svetov a večné zákony. Podľa zákona rovnorodosti môže pozemský človek vidieť duchovné postavy nanajvýš o jednu úroveň vyššie, to znamená z astrálu alebo jemnohmotnosti. Vidiny sprostredkované okultným školením prichádzajú z najhrubšieho astrálu, teda z jemnej hrubohmotnosti, ktorú dokážu ľahko formovať aj padlí anjeli. Ich cieľom je vzbudiť v žiakoch duchovnú pýchu. Tá má zastrieť úspech ich učiteľa, že podľahli jeho vizuálnym vnuknutiam a že sú už na neho napojení."

 

VZ-2,277:

„Podobne to bude fungovať s ľuďmi, ktorí sú energeticky pripútaní k padlým anjelom. Tí nedopustia, aby sa ich obete v očiste od nich odpútali, ale stiahnu ich dolu, aby zahynuli s nimi v rozklade."

 

R-86 (Humenné, november 1998):

„...lebo keď vy ste na niekoho napojený a uvedomujete si, že on nie je ten pravý, to neznamená, že spojenie zmizne. On sa vás drží veľmi dlho a on vás chce vrátiť naspäť.

Takže keď ja som tomu človeku aj niečo povedala, že v čom by mohol pomôcť, dala som mu úlohu, a on že dobre, na druhý deň prišiel a vôbec nevedel, čo som mu ja povedala. On to úplne ináč pochopil. On zabudol, čo mal robiť. Čiže musela som mať v sebe strašne veľa trpezlivosti, kým sa on vyčistil a čistil sa vlastne tým, že niečo robil.

A môžem povedať, že 95% tých ľudí boli čistí. Ale navonok pôsobili ako temní, lebo vlastne to temno sa ešte pri nich dlho zdržuje."

 

VZ-2,94:

Žiadna cirkev, žiadny duchovný vodca či psychotronik alebo mág nebude môcť človeka ochrániť pred besnením temna. Privolá si ho sám vlastným pádom, duchovnou lenivosťou a povrchnosťou, zatváraním očí pred Pravdou a upínaním sa na neprirodzené duchovné praktiky.

 

*****

 

PG,88:

Všechno předčasně docílené umělým školením jest chybné.

... Ale člověk, který přiměje k takovému školení jiné lidi, kteří jsou tím pak vydáni nebezpečím nejrůznějšího druhu, bere na sebe velkou část následků z provinění každého jednotlivce. Ke všem je jemnohmotně připoután.

... Pro něho samotného není možný vzestup dříve, pokud každému jednotlivci nedopomohl opět vzůru, až se bludná cesta vyčerpá a kromě toho se tím i zameškané dohoní.

... Působil-li takový člověk nejen slovem, ale i písmem, stihne ho to tím hůře, protože jeho spisy působí zkázonosně i po jeho pozemském dožití."

 

A čo deti ?