Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

...pre tých, ktorí tvrdia, že narodenie Imanuela sa neudialo v novembri 1998, ale udeje sa neskôr, dokonca až po Očiste

R-52,53 (Košice, október 1998):

„A dôkazy o tom, že Imanuel, kráľ Tisícročnej ríše, príde hrubohmotne na Zem, je v Posolstve Grálu ... keď zakotví na Zemi Svetlo, čiže Svetlo vieme, že je Boh, príde na Zem, inkarnuje sa Vyslanec Svetla hrubohmotným spôsobom ... "

 

3-dielne povojnové PG; z prednášky „JA SOM VZKRIESENIE I ŽIVOT, NIKTO NEPRICHÁDZA K OTCOVI, IBA SKRZE MŇA!“, uvedené len v povojnovom 3-dielnom Posolstve Grálu:

„So zakotvením Svetla príchodom Božieho vyslanca zosilnie sila Svetla aj bez pričinenia ľudských duchov natoľko, že nastane očista...

... Aj toto mimoriadne dianie sa úplne zachvieva v prazákonoch stvorenia a vo svojom pôsobení sa neodkláňa od nich ani o vlások.

Násilná očista, spojená so zakotvením Svetla, vyrovná sa úplnému znovuzrodeniu.“

 

PD, str.407; uvedené len v predvojnovom Poselství doznívá:

„Není ničeho pro podívanou, co by bylo mimo tyto zákony!

Já vím, co je Boží vůle a ona se splní na lidstvu v tom okamžiku, kdy splnění má přijít. Ani jediná vteřina nebude zmeškána. Jen všechny cesty až tam jsou ještě schopny pohybu a v tom jsou možné změny. Pevně stanovené body kotvišť jsou však nezměnitelné a nelze jich posunouti také ani o vlásek."

*******

 

VZ-2, 88:

„Teraz pred očistou očakávame vtelenie budúceho Kráľa Tisícročnej ríše - bezbytostného Imanuela.“

 

VZ-2,154:

„Už viete, kedy sa vám narodí Imanuel?“

„Bude to tesne pred vrcholom súdu, resp. Veľkej očisty. Jej presný dátum nepozná nikto, ani vládca temna, ani jeho zjavenia a médiá, hoci tvrdia opak. Jej približný čas zaujímavo vyjadrili súčasní indiánski proroci:

Keď Malá sestra prehovorí a Veľký brat jej odpovie, nastane Veľká očista.

Malá sestra už začala hovoriť Novým evanjeliom. Veľký brat jej odpovie, keď sa vtelí na Zem.“

 

VZ-2,162,163:

„Aby sa to neopakovalo, má byť teraz, tesne pred Imanuelovým narodením, vychovaný ľud, ktorý ho bude očakávať, lebo bude chápať zmysel jeho príchodu a jeho úloh. Podľa jeho matky ho spozná Nové pokolenie aj po očiste, keď sa malý Imanuel vráti od Božieho trónu znova na Zem.“

 

VZ-2,170:

„Prečo sa Imanuel narodí v takom hroznom období, tesne pred očistou, keď to bude pre vás aj pre neho nebezpečné? Nemohol by sa narodiť po nej?“

„Jeho narodenie pred vrcholom súdu je pre ľudí ďalšou pomocou od Boha. Každý vo vyvolenom národe, ale aj vo svete, dostane nejakým spôsobom správu o narodení Imanuela, aby mal poslednú možnosť zaradiť sa k Svetlu.

Tým, čo sa nedostanú k Posolstvu Grálu alebo k Novému evanjeliu, na základe ktorých by to lepšie pochopili, môže ešte dopomôcť k duchovnej premene správa o narodení Boha na Zemi.“

 

VZ-2,273:

Po pozemskej smrti sa môj duch vráti hore už nie ako časť Svanhildy, ale ako nová osobnosť - Imanuelova manželka. Budem žiť s ním v Božskom hrade Grálu."

 

VZ-2, 279:

„Dostali ste nejaký konkrétny dôkaz o tom, že sa Imanuel narodí tento rok?“

„Pred mojím snom o telocvični, mi jedna čitateľka, asi v mojom veku, napísala, že mala o mne sen.

... V liste bol odkaz ... termín - november 1998.“

 

R-43 (Košice, október 1998):

„Má sa tu narodiť Syn Stvoriteľa, teda Duch Svätý - Imanuel a má sa narodiť v novembri."

 

R-68 (Skalica, november 1998): Prehrať

×

Nahrávka hlasu pani Natálie de Lemeny-Makedonovej

„A pre tých, ktorí nebudú chcieť čítať moju knihu, lebo sú natoľko povrchní, alebo sa boja, že by sa niečím nechali zviesť, tak tí môžu uveriť len na základe toho, ak budú chcieť teda to prijať, že teraz nie som tehotná, nie je to na mne vidieť, nie je to lekársky zistené, a predsa to dieťa bude moje. To sa bude dodatočne dať zistiť.

Či ho ja riadne porodím, to ja ešte neviem. To mi nebolo povedané. Iba to mi bolo povedané, že narodí sa v novembri a bude riadne viditeľné všetkým ľuďom. A bude aj zistiteľné, že je to moje dieťa."

 

R-72, (Skalica, november 1998):

„… preto je november najdôležitejším mesiacom v dejinách ľudstva, lebo vtedy sa už majú ľudia pripraviť na narodenie Božieho Syna - Ducha Svätého.“

 

R-98 (Nitra, 7.11.1998): Prehrať

„Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou - zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri druhý Boží Syn, Duch Svätý - Imanuel."

 

R-103 (Nitra, 7.11.1998):

„Čiže ani neviete ani presný deň, kedy by sa mal… alebo nejaký termín?"

„Nie, neviem, napriek tomu, že mi veľa ľudí volá, že majú sny a každý mi predpovedá nejaký termín a tých termínov je veľa a rôznych, tak ja to neberiem tak vážne, ja sa držím iba toho, že nič nečakám, ale budem pripravená, keď to má byť."

„Ale základom je to, že to má byť ten november. Hej? V novembri to teda má byť..."

„Áno."

 

R-113 (Nitra, 14.11.1998):

„Poviem Vám príklad: 4.novembra 1998 bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete.

Žiadali sme masmédiá o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?

... Keď som rozlúštila v lete „Apokalypsu“ aj „3. Fatimské posolstvo", oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť."

 

R-117 (Nitra, 14.11.1998): Prehrať

„Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?"

„Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma."

 

R/d/-16 (IRŠ Mladosť): Prehrať

„Prečo november 1998, prečo tuto na Slovensku, prečo práve teraz a čo vy s tým máte spoločné?“

„... Druhá významná udalosť bude tá, že sa práve v tomto mesiacinarodiť Bibliou zvestovaný Duch Svätý tesne pred tou očistou, alebo respektíve už v tej očiste.“

 

R/d/-25 (Nitra): Prehrať

„V mojej knihe Večné zákony je opísané, že vlastne prečo sa narodí pred tou očistou a nie až po nej, keď už bude vládcom tej Tisícročnej ríše.“

 

R/d/-38 (Rádio Twist, pred novembrom 1998): Prehrať

„Čiže nastane vlastne normálny klasický pôrod?..."

To ja všetko neviem. Tak ako som nevedela, keď som písala v prvej knihe, že narodí sa Syn Stvoriteľa, najprv som nevedela, že to budem ja, potom som nevedela, kedy sa narodí a dozvedela som sa to až vtedy, keď som otehotnela, že už som otehotnela a teraz mi bolo povedané, keď som otehotnela, že sa narodí v novembri, aj to neviem, či na začiatku alebo na konci, lebo všetko sa vždy dozvedám tesne predtým."

 

R/d/ (STV Zoči-voči, polovica novembra 1998):

Vy tvrdíte teda, že už o niekoľko dní sa vám narodí Božie dieťa. Viete už, kedy to presne bude a kde?"

„To neviem. Ja som dostala iba také vnuknutie, že mám hovoriť, že sa narodí v novembri tohto roku. Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa teda dozvedela, že som počala z Ducha Svätého a aj celý čas mám také pocity, ako v tehotenstve, poznám ich, lebo som mala dve deti.

Ako sa narodí, alebo kde sa narodí, to takisto neviem, že či teda na Zemi alebo mimo Zeme, keď som počala, ako píšem v mojej knižke, mimo Zeme, ale pravdepodobne to bude asi pozemským spôsobom, aby bol taký dôkaz, že keď to tehotenstvo je už nehmotné, aby mi niekto nemohol vyčítať, ako som už počula, že asi si nejaké dieťa adoptujem a budem hovoriť, že to je Božie dieťa."...

Máte nato už len veľmi málo času presvedčiť ľudstvo o tom teda, že sa skutočne ten Boží Syn narodí. Čo sa stane, ak sa nenarodí?" Prehrať

„Tak ja vôbec s takouto alternatívou nepočítam ..."

 

 

VZ-3, plagátik

Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva - november 1998. V mesiaci novembri sa na oblohe objaví nová hviezda a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete! Bude zvestovať narodenie druhého Stvoriteľovho syna na Zemi - Ducha Svätého - Imanuela, ktorý má byť podľa Biblie (Zjav. Jána - 12. Kap.) budúcim Kráľom Tisícročnej ríše."

 

 

VZ-3, 52,53 (z Izaiášovho proroctva):

66. „Nebesá sú mojím trónom

a Zem podnožou mojich nôh.

Aký je to dom, čo mi postavíte? (chrám)

Aké miesto pre môj odpočinok?“ (keď zomriem na Zemi?)

Počúvajte slovo Pánovo.

Vaši bratia, čo vás nenávidia,

čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia:

„Nechže sa oslávi Pán (nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili)

nech vidíme vašu radosť!

Oni však budú zahanbení. (nebudú hodní zažiť zázrak - Imanuelovo narodenie)

Porodila prv, než kvílila,

prv, než ju obkľúčili bôle,

porodila chlapca. (Imanuelova matka)

Kto takéto počul? Kto podobné videl?

„Či ja otvorím život a rodiť nedám?“ (keď som dal počať, nedovolím porodiť?)

„Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“ (keď porodila, neukážem sa?)