Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Svetelné znamenie na čelo

 

VZ-2,93,94:

Iba ten, kto dokáže odolávať temným vplyvom a zvodom už teraz v súde a bude sa dobrovoľne narovnávať z omylov a chýb, dostane poslednú pomoc od Boha - svetelné, navonok neviditeľné znamenie na čelo ako ochranu vo vrchole súdu. Vtedy bude pôsobiť temno tak silno, že bude zvádzať a zavádzať ľudí akoby násilím, avšak bude to v súlade so zákonom rovnorodosti, lebo predtým dopustili jeho vplyv dobrovoľne. Svetelné znamenie nie je totožné s miniatúrnymi hmotnými vysielačkami v hlave.

Svojím energetickým vyžarovaním bude silne odpudzovať temných duchov aj temných ľudí a chrániť vyvolených pred duševnými mukami, pred násilnosťami a zvrhlosťami.