Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Bude viac etáp Súdu?

VZ-2, 107,108,109:

„Prečo má súd viacej fáz? Nestačila by len jedna, dôkladná?“

„Každý proces, najmä dlhodobý, pozostáva z viacerých stupňov vývoja. Počas neho sa robia akoby priebežné kontroly, pri ktorých sa odstraňujú zistené škodlivé činitele a poskytujú pomoci, aby sa zabránilo globálnym alebo predčasným katastrofám. Preto Stvoriteľ zosielal v pravý čas na Zem prorokov a svojich synov, aby pripravovali ľudí na blížiaci sa súd. Keby to nerobil, Zem by už dávno prepadla temnotám a jej praví obyvatelia by zanikli v rozklade. Temní by ich zničili skôr, než by vyvinuli svojho ducha.

Každý vrchol súdu bude pre svetlých duchov Božou pomocou, preto sa ho nemusia obávať. Pre temných bude však trestom a pre zvedených svetlých ľudí bude tvrdým poučením, aby sa zbavili temných pút.“

***

„Hovoríte, že bude viacej súdov. Kedy a ako sa odohrajú?“

„Krátko po narodení Imanuela dôjde k prvému vrcholu súdu - k Veľkej očiste Zeme. Začala sa prejavovať už od smrti Abd-ru-shina - Ducha Pravdy. Podľa toho, ako sa počas nej ľudia narovnávajú, teda zbavujú nesprávnych životných názorov, postojov a dogiem, podľa toho bude vrchol súdu strašný alebo len mierny, symbolický.

Abd-ru-shin o tom píše v závere prednášky „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“:

„Táto Ježišova prosba nie je už pre dnešné ľudstvo platná! Ľudia mali už nejednu príležitosť otvoriť si oči i uši. Keď sa teraz uzatvára kruh všetkého doterajšieho diania, nastáva pre túto časť stvorenia doba žatvy, zberu a triedenia. Od vzniku a trvania celej hmotnosti sa toto doteraz ešte nikdy nestalo!“

Očisťovanie bude prebiehať ešte aj počas prípravnej doby na Tisícročnú ríšu. Druhý raz vyvrcholí za Imanuelovej dospelosti, tesne pred Tisícročnou ríšou.

Hoci Tisícročná ríša bude érou pokoja a šťastia, očista bude prebiehať stále, aby sa Zem zbavila ďalších hmotných obalov. Asi 500 rokov po tisícročnom kráľovstve nastane Posledný súd. Zem sa bude dvíhať stále vyššie, do večnej duchovnej ríše.“