Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Pred vrcholom Očisty sa neustále objavujú rôzni vodcovia a „učitelia“ Nového pokolenia, ktorí sú prostredníctvom snov, odkazov zo záhrobia alebo priamo „svetelnými bytosťami“ vyzývaní, aby „pokračovali“ v poslaní pani Natálie.

 

Matúšovo evanjelium, 23.kapitola (Ježišove slová):

12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi!

Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.

R-83,84 (Humenné, november 1998): Prehrať

„Ale ak by som vám mohla odporúčať, práve preto, že to nie je na nich vidieť často, kto aký je, aj povesti o mnohých ľuďoch sú rôzne, o tých falošných učiteľoch, keďže sú navonok príjemní, sympatickí a veľa vecí akože 90% pravdy povedia, tak je to taká pasca, že neviete, čo to je za človeka, čiže ich úlohou je, aby sa ľudia na nich napájali a aby boli pod ich vplyvom."

 

VZ-2, 285, 286:

„Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa.

... Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu."

 

VZ-1,270:

„Hviezda Syna človeka bude sledovať duchovné vyžarovanie ľudí a chrániť ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu. Ak však odmietnu ponúkané pomoci zhora a nechajú sa od nich odviesť temným pôsobením, stratia svoju vyvolenosť a budú si ju musieť znova vyslúžiť ťažkým utrpením v súde, ktorého mohli byť ušetrení."

*******

PD,367:

„Taková a ne jiná je domýšlivost těchto lidí, která se jasně vyjadřuje způsobem jejich žvanění o jejich vedení. Chtějí se tím uplatnit a ne snad svým spolubližním laskavě pomáhat, ale chtějí být obdivováni a jsou rádi, je-li jim záviděno!"

 

PG,206:

„Jde to někdy tak daleko, že temný zasáhne do věty, kterou skutečný přítel začal a zúmyslně ji překroutí. Pak nastáva sotva známý fakt, že na větě, projevené souvisle a hladce, byli zúčastněni dva. Nejprve skutečný a snad zcela jasný, tedy čistší přítel, pak temný a zlovolný. Tazatel však nic z toho nepozoruje."

 

PD,523:

Střezte proto svá slova! Pečlivě dbejte své řeči. Vždyť i lidské slovo jest čin. Ovšem, že se může zformovati jen v úrovni jemné hrubohmotnosti, z níž pak působí na všechno pozemské."

 

PD, 118:

Jen povolaní mohou býti pravými učiteli!"