Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Tým, ktorí nepochopili nehmotné tehotenstvo

R-65 (Skalica, november 1998): Prehrať

„Ďalej proroctvo hovorí: „Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. Čiže to, že bola ťarchavá a kričala v bolestiach znamená, že bude mať v tehotenstve ťažkosti. Tie ťažkosti majú spočívať v tom, že určitým ľuďom na Zemi bude veľmi záležať na tom, aby sa ten Duch Svätý nenarodil. A oni budú všetko pre to robiť, aby už v tehotenstve ho zabili. Budú používať, napríklad čiernu mágiu. Ako ste už iste mnohí počuli, aj na diaľku sa dá čiernou mágiou zabiť človeka.

Čiže tuto je to naznačené, že práve preto, že sa budú snažiť toho Ducha Svätého už v tehotenstve jej zabiť, tak musí mať nehmotné tehotenstvo, aby bolo to dieťa chránené, aby jej nemohli ublížiť.

Podrobnejšie o tom vysvetľujem v mojej knihe. Tu len veľmi stručne.“

R-115 (Nitra, 14.11.1998):

„Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?“

„V mojej knihe „Večné zákony“ opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.

Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.“