Čo nás čaká v tomto roku –

Proroctvo z knihy Večné zákony 2

 

V starších proroctvách (Sibyla, Izaiáš, Zjavenie Jána ...) nemohli byť presne podané dátumy a udalosti, lebo boli príliš vzdialené od času svojho naplnenia. Čím sme bližšie ku kritickému bodu obratu, tým môžeme dostať úplnejšie informácie. Uvedené proroctvo pochádza od Imanuela. Nadiktoval ho sprostredkovateľovi, ktorý ho uverejnil v UFO magazíne. Odtiaľ ho prevzala autorka knihy „Večné zákony-2“. Ľudia tak majú možnosť dozvedieť sa o nadchádzajúcich udalostiach z rôznych pozemských zdrojov. Uvádzame celé proroctvo s vysvetleniami autorky v zátvorke.

 

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva/Tigra (toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom. (Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica .

5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.)

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta . (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu, znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť, aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“.

Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta - oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. (Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie, aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)Obsah


www.biela-holubica.sk

www.biela-holubica.sk