Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998.slovenský znak.medailón panny Márie.


Jeho božský pôvod bude potvrdzovať zlatý kríž v jeho tele a biela holubica nad ním


Obsah


www.biela-holubica.sk

www.biela-holubica.sk