Kráľ Tisícročnej ríše
Imanuel
sa narodil koncom novembra 1998.
Po narodení bol vzatý k Božiemu trónu
a po Očiste sa opäť vráti na Zem.

Motto:
„Nech Vás Vaše kroky vedú tak,
aby ste radšej teraz patrili
medzi posledných, ktorí budú prví,
akoby to malo byť naopak.“

A PRAVDA SA VYNÁRA
AKO SLNKO
Z HMLY VČASNÉHO RÁNA ...

Zo Slovníka cudzích slov:
„Labutia pieseň“ - posledný význačný čin, prejav pred zánikom.

Labutia Panna splnila svoje poslanie na Zemi
a skazené ľudstvo si spieva svoju „labutiu pieseň“
pred zánikom tejto temnej doby.
Čítať ďalej

www.Biela-Holubica.sk

kontakt a objednávky kníh Večné zákony 1, 2 a 3 a Ve Světle Pravdy - Poselství grálu