Motto:

Nech Vás Vaše kroky vedú tak,

aby ste radšej teraz patrili

medzi posledných, ktorí budú prví,

akoby to malo byť naopak.

 

A PRAVDA SA VYNÁRA

AKO SLNKO

Z HMLY VČASNÉHO RÁNA ...

 

 

Zo Slovníka cudzích slov:

„Labutia pieseň“ - posledný význačný čin, prejav pred zánikom.


Labutia Panna splnila svoje poslanie na Zemi

a skazené ľudstvo si spieva svoju „labutiu pieseň“

pred zánikom tejto temnej doby.

 

 

 

pravda-sa-vynarawww.biela-holubica.skpravda-sa-vynara