www.biela-holubica.sk
Čoho sa temno najviac bojí?

Ako sa ľudia napájajú na temné vplyvy?

Čo je to „hadie plemeno“?

Je temno inteligentné?

Pôsobenie temna a jeho cieľ

Sú dnes vôbec vhodné a potrebné rôzne meditácie, techniky s obrazotvornosťou, cvičenia s rôznymi energiami, duševné školenia, apod?

Ako je to s hádkami medzi najbližšími?

Kto dnes môže tvrdiť o sebe, že je v ochrane Svetla, takže k nemu sa už temno nedostane?

Nepraví a zvedení vodcovia
Nového pokolenia

Svetelné znamenie na čelo

Bude temno na Zemi aj v prípravnej dobe na Tisícročnú ríšu
(po Prvej veľkej očiste)?

Už je len málo času ...

novému pokoleniu - výber