www.biela-holubica.sk
Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu,
prijatý 6. júna 1998.

Duchovné posolstvo od Imanuela

SLOVO PÁNOVO JE ČIN

novému pokoleniu - výber