Kráľ Tisícročnej ríše

Imanuel

sa narodil koncom novembra 1998.

Po narodení bol vzatý k Božiemu trónu

a po Očiste sa opäť vráti na Zem.

novému pokoleniu - výberImanuel - výber